Hier is een lijst van websites dat ik vertaalt of gemaakt hebe.
Link gaan naar huidige websites of kopieën door web.archive.org (Wayback machine).