Ik vertaal eigenlijk niet, maar ik pas de tekst aan.

Het gaat er namelijk om dat de klant het product begrijpt moet. Om dat doel te bereiken kan de beschrijving van land tot land anders zijn.
Dit kan zelfs gaan tot het aanmaken van volledig nieuwe pagina’s specifiek voor Franstalige klanten. Omdat we weten dat dit niet noodzakelijk is om de Franse versie de exacte kopie van de Nederlandse versie te laten zien, is dit werkwijze effectief.

Mijn methode is in feite om het product te bestuderen alvorens de pagina’s te vertalen van het Nederlands naar het Frans. De product aanraken blijft hier de beste methode. Een groot deel van de werkzaamheden moet dus, vooral in het begin, bij het bedrijf worden uitgevoerd.

Bovendien kan ik ook gebruiken texten in het Engels of in het Duits, als die er al staten, om sneller en efficiënter naar het Frans te vertalen.

Mijn niveaus in de verschillende talen zijn :

  • Frans: moedertaal
  • Nederlands : B2 – C1
  • Engels : C1
  • Spaans : C1
  • Duits : B2